Nej till den tunna blå linjen!

Enligt Polismyndighetens författningssamling (PFMS) får inte poliser bära några andra märken eller budskap förutom tjänstetecken på sina uniformer. Det ENDA som är tillåtet är polisens emblem, godkänd avdelningstillhörighet eller gradbetäckning. Inget annat!

Det här är något som vissa svenska poliser verkar strunta i och därför driver Metapolisen en satsning för att identifiera, anmäla och utbilda svenska poliser som inte följer reglerna i detta hänseende. Helt enkelt ett nej till den tunna blå linjen!

En vanlig förklaring och försvar av den här symboliken är att det handlar om fallna kollegor. Men enskilda poliser kan såklart inte bara tillskriva en mening som förtar den ursprungliga. En symbol för den här förklaringen är en svensk flagga i gråa färger med ett blått streck över. Men självklart ska poliser inte besudla den svenska flaggan! Något som rasistiska troll och tölpar inte verkar bry sig om nämnvärt. Därför uppmanar vi allmänheten att anmäla alla förekomster av detta på polisuniformer till Metapolisen.

3 kap. Bärande av uniform

Vid tjänstgöring i uniform bör i första hand persedlar i basuniformen bäras.
2 § Endast uniformspersedlar och tjänstetecken som anges i dessa föreskrifter får bäras synligt. Annan enhetlig klädsel som kan uppfattas som uniform
får inte bäras synligt under polisoperativa uppdrag
Allmänt råd
All enhetlig klädsel är att betrakta som uniform.
3 § Synliga tjänstetecken får inte bäras till civila kläder. Uniformspersedlar
med synliga tjänstetecken får dock tillfälligt bäras till civila kläder när arbetsuppgiften kräver det.

PMFS 2022:10

Dela X/twitter-inlägget:

Vad är tunna blå linjen?

Begreppet ”tunna blå linjen” har blivit kontroversiellt på grund av dess association med rasism och problematisk idealisering av polisen. Ursprungligen avsett att symbolisera polisen som en skyddande kraft mellan ordning och kaos, har symbolen i USA och andra länder kommit att representera en försvarsmekanism för polisens våldsamma och diskriminerande beteende, särskilt mot minoritetsgrupper. Den har ofta använts i opposition till rörelser som Black Lives Matter, vilket ytterligare förstärker polariseringen mellan polisen och samhällena de tjänar. Kritiker menar att symbolen fördjupar klyftan mellan polisen och medborgarna, och cementerar en ”vi mot dem”-mentalitet som underminerar rättvisan och jämlikheten i samhället.

Källor:

  1. ”Thin Blue Line: The Complexities and Controversies Surrounding the Symbol.” The New York Times.
  2. ”How the Thin Blue Line Became a Symbol of Controversy.” The Guardian.
  3. ”Canada’s Thin Blue Line Controversy and Its Impact on Policing.” CBC News.
  4. ”The Thin Blue Line: A Symbol of Protection or Division?” BBC News.