Förslag på vad som behöver göras…

Martin Luther King Jr.

Inför diarieförande på hanteringen av inlägg, kommentarer och blockeringar. Vad poliser gör måste sparas och loggas.

För poliser som på fritiden bedriver större sociala medie-kanaler med inflytande, ska det vara tvång på att registrera det som sidoverksamhet.

Nedbantad pressavdelning hos polismyndigheten!

Polismyndigheten måste förhålla sig neutrala till Svenska Narkotikapolisföreningen och således ska inte föreningen erhålla uppmärksamhet i officiella kanaler.

Testa polisaspiranter med lögndetektor för att upptäcka auktoritära personlighetsdrag.

Högre lön till poliser!

Värderingar

Vad är polisens roll i sociala medier?