Nyheter

Polismyndigheten sponsrar Narkotikapolisföreningens årskonferens

Lennart Karlsson som är ordförande i Svenska Narkotikapolisföreningen har tidigare beklagat sig över att deras medlemmar måste betala ur egen ficka för deltagande på årsmöten. Men i teorin är det solklart, myndigheten betalar INTE för deltagande i föreningars aktiviteter.

Tidigare har polismyndigheten gjort undantag och betalat för ett fåtal, max 2 per polisregion och nationella avdelningar, som fått göra avdrag för kostnader i samband med den privata föreningens möten. Det här enligt beslutsprotokoll A026.095/2017. Det finns sju polisregioner i Sverige och 7-8 nationella avdelningar.

Men nu verkar Karlsson och Lena Byström (Chef UC Öst) internlobbat för att få till en höjning. I år är maxgränsen 6 personer som får fullständig ersättning enligt beslut A637.401/2018.
Så förutom att stödköpa utbildningsmaterial från SNPF, sponsrar polismyndigheten i högre grad föreningens politiska påverkan genom årskonferenserna. Officiella skälet som anges är att det är svårt att finna kompetensutveckling för narkotikapoliser och SNPF-möten är ett sätt.

Men vänta nu, vad vi har här är poliser som vill ha betalt för att på fritiden åka till ett (politiskt!) möte. För att där utbildas av poliser. Det hela betalas av poliser, med skattemedel!?
Kan inte alla bara boka ett stort mötesrum i något polishus och utbilda sig på jobbet? Eller vad sägs om videokonferens? Fungerar inte den interna kompetensutvecklingen inom polisen?

I samarbete med Cannabis.se har vi frågat om fakturor från SNPF till polismyndigheten och då fått information om betalningar gällande konferensen som nyligen genomfördes i Norrköping. Men det är svårt att få ut mer än fakturasummor och intetsägande beskrivningar som utbildningskonferens kort och gott. Sedan tar det stopp med hänvisning till sekretess.

Vi har därför inte lyckats fastställa vem som attesterat fakturor eller vem som fått vad betalt i samband med konferensen. Vad vi vet är att senaste tre fakturorna som betalats till SNPF och gällde konferensen låg på 2700 kr st.

Vill du hjälpa till med att juridiskt tolka och överklaga myndighetsbeslut till förvaltningsrätt? Kontakta Metapolisen!

(Bilden är ett montage där vissa namn är borttagna.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.