Om Metapolisen

Metapolisen startade som en reaktion på polismyndighetens satsning i sociala medier. Vi ser för jämnan hur polisen i officiella kanaler censurerar kritiska medborgare som kommenterar. Det är inte en vidare transparent satsning och faktum är att administrering och hantering på officiella Facebook-sidor inte ens diarieförs.

Lägg därtill hur profiler bland den så kallade twitterpolisen, inte sällan anonyma, har inflytande över allmänna debatten och även direkt politisk påverkan.

Självklart gäller yttrandefriheten alla, även poliser. Oftast står det under polisers profilbeskrivningar att uttalanden är privata. Men det hela är ändå problematiskt och frågan är om poliser ska styra det offentliga samtalet eller inverka på politiska beslut?

Metapolisen verkar även för avvecklandet av den svenska kulturpolisen. Poliser ska inte ha ekonomisk makt över kultur- och nöjeslivet. Narkotikapoliser ska inte profilera personer pga subkulturer. Eller utöva påtryckningar mot nattklubbar och arrangörer pga musikval.

Polismyndighetens krav och beslut ska inte göra Sverige tråkigare. Danstillståndet är odemokratiskt!

Historia och bakgrund

Även innan namnet Metapolisen användes.

september 1, 2013

Artikelserie på Cannabis.se

Granskning av Stockholms @narkotikarotel kallas för Propagandapolisen.

september 1, 2013
november 1, 2013

RIP @narkotikaroteln

Stockholmspolisens narkotikarotel slutar med sociala medier pga ”resursbrist”.

november 1, 2013
maj 1, 2016

Propagandapolisen på
Facebook

Fristående sida startas under namnet Propagandapolisen. Publicerar nyheter om polisen.

maj 1, 2016
februari 1, 2018

Byter namn till Metapolisen

Ny Facebook-sida startas.

februari 1, 2018
maj 1, 2018

Demonstration mot Annika Ljung

Fejkad demonstration gör så att polisen ställer in närvaro på seminarium. Polisen sprider lögner i media.

maj 1, 2018
juni 1, 2018

SVT omnämner Metapolisen

I en artikel på deras hemsida som handlar om aktivism på nätet.

juni 1, 2018
maj 1, 2019

Metapolisen.se lanseras

Utredande verksamhet och hemsida startas. Även twitter och instagram blir en del av kommunikationen.

maj 1, 2019
april 1, 2021

SNPF hänvisar till Metapolisen

Lögnaren Lennart Karlsson nämner Metapolisen vid namn på SNPFs twitter för att vi orkestrerar kampanjer mot narkotikapolisföreningen.

april 1, 2021

Värderingar

Vad är polisens roll i sociala medier?