Vår mission…

Justitia

Metapolisen finns till för att problematisera kring och belysa fenomenet med poliser som tar allt mer plats i sociala medier, mellanhanden media hoppas många gånger över och det här förändrar samhällsdebatten.

Därför måste snedsteg och eventuella lagbrott som polisen begår online uppmärksammas, det handlar helt enkelt om kritik som syftar till att stärka demokratin.
Då systemet tenderar att favorisera sina egna vill vi erbjuda en alternativ process som samlar in information, utvärderar och gör ett utlåtande. För att åtminstone presentera och bevara ett alternativ till den officiella sanningen.

Vi sprider även intressanta nyheter på området! Då det är viktigt att diskutera deras arbetsmetoder på nätet.

Värderingar

Vad är polisens roll i sociala medier?