Vår mission…

Justitia

Metapolisen finns till för att bevaka och belysa fenomenet med poliser som tar allt mer plats i sociala medier, mellanhanden media hoppas många gånger över och det här förändrar samhällsdebatten. Vilket tenderar att bli till politik.

Eftersom systemet tenderar att favorisera sina egna vill vi erbjuda en alternativ process som samlar in information, utvärderar och gör ett utlåtande. För att åtminstone presentera och bevara ett alternativ till den officiella sanningen.

Värderingar

Vad är polisens roll i sociala medier?