Metapolisen vaktar väktarna

Övervakning av vem?

Den här hemsidan finns till för att bevaka polisen och rättsväsendets företrädare som uttalar sig på sociala medier och i massmedia.

När socialt blir viralt och i slutändan politik. Då politiseras polisen. Därför vaktar vi väktarna.

Du kan alltid upprätta en anmälan hos Metapolisen!

Värderingar

Vad är polisens roll i sociala medier?