Metapolisen vaktar väktarna

Övervakning av vem?

Den här hemsidan finns till för att bevaka polisen och andra företrädare för rättsväsendet som uttalar sig oprofessionellt på sociala medier eller till massmedia.

Du kan alltid upprätta en anmälan hos Metapolisen! Ofta handlar anmälningar till oss om drogdebatten, då den länge dominerats av fanatiska och politiska narkotikapoliser.

Men vi behandlar även helt andra ärenden. Så länge deras budskap är ovetenskapligt, populistiskt eller auktoritärt så är det viktigt att säga ifrån!

Värderingar

Vad är polisens roll i sociala medier?